49:67 April 13 2022 Detaljnije
42:70 April 10 2022 Detaljnije
58:72 April 09 2022 Detaljnije
83:62 February 13 2022 Detaljnije
57:40 April 03 2022 Detaljnije
20:0 April 02 2022 Detaljnije
61:56 April 02 2022 Detaljnije
57:76 March 27 2022 Detaljnije
84:60 March 27 2022 Detaljnije
20:0 March 27 2022 Detaljnije
0:20 March 19 2022 Detaljnije
55:42 March 19 2022 Detaljnije
59:64 March 19 2022 Detaljnije
45:56 March 13 2022 Detaljnije
51:66 March 13 2022 Detaljnije
85:41 March 13 2022 Detaljnije
71:56 March 12 2022 Detaljnije
47:46 March 05 2022 Detaljnije
47:55 March 05 2022 Detaljnije
39:47 March 05 2022 Detaljnije
50:46 February 27 2022 Detaljnije
0:20 February 27 2022 Detaljnije
55:44 February 27 2022 Detaljnije
63:56 February 26 2022 Detaljnije
65:60 February 20 2022 Detaljnije
20:0 February 20 2022 Detaljnije
60:82 February 19 2022 Detaljnije
63:57 February 13 2022 Detaljnije
0:20 February 13 2022 Detaljnije
76:32 February 13 2022 Detaljnije
56:57 February 06 2022 Detaljnije
0:20 February 06 2022 Detaljnije
42:73 January 29 2022 Detaljnije
51:60 January 29 2022 Detaljnije
36:56 January 29 2022 Detaljnije
50:51 January 23 2022 Detaljnije
97:52 January 23 2022 Detaljnije
53:68 December 26 2021 Detaljnije
41:59 December 26 2021 Detaljnije
77:33 December 26 2021 Detaljnije