50:51 January 23 2022 Detaljnije
97:52 January 23 2022 Detaljnije
53:68 December 26 2021 Detaljnije
41:59 December 26 2021 Detaljnije
77:33 December 26 2021 Detaljnije
65:50 December 18 2021 Detaljnije
0:20 December 18 2021 Detaljnije
62:53 December 18 2021 Detaljnije
48:82 December 18 2021 Detaljnije
52:51 December 12 2021 Detaljnije
48:56 December 12 2021 Detaljnije
57:44 December 12 2021 Detaljnije
88:39 December 04 2021 Detaljnije
54:61 December 04 2021 Detaljnije
46:66 December 04 2021 Detaljnije
42:53 November 28 2021 Detaljnije
61:55 November 28 2021 Detaljnije
49:44 November 28 2021 Detaljnije
75:50 November 20 2021 Detaljnije
35:58 November 20 2021 Detaljnije
55:34 November 20 2021 Detaljnije