52:64 April 09 2022 Detaljnije
53:55 April 02 2022 Detaljnije
71:52 April 03 2022 Detaljnije
48:57 April 02 2022 Detaljnije
20:0 March 26 2022 Detaljnije
65:52 March 26 2022 Detaljnije
66:29 March 26 2022 Detaljnije
59:65 March 26 2022 Detaljnije
0:20 March 19 2022 Detaljnije
55:54 March 20 2022 Detaljnije
48:72 March 20 2022 Detaljnije
50:51 March 20 2022 Detaljnije
57:60 March 13 2022 Detaljnije
73:41 March 12 2022 Detaljnije
56:49 March 12 2022 Detaljnije
20:0 March 12 2022 Detaljnije
71:37 March 06 2022 Detaljnije
53:63 March 06 2022 Detaljnije
52:46 March 06 2022 Detaljnije
0:20 March 06 2022 Detaljnije
20:0 February 26 2022 Detaljnije
61:51 February 26 2022 Detaljnije
20:0 February 20 2022 Detaljnije
51:56 February 20 2022 Detaljnije
57:33 February 20 2022 Detaljnije
45:61 February 19 2022 Detaljnije
42:59 February 13 2022 Detaljnije
53:61 February 13 2022 Detaljnije
61:98 February 06 2022 Detaljnije
83:63 February 05 2022 Detaljnije
43:54 January 30 2022 Detaljnije
42:57 January 30 2022 Detaljnije
49:75 January 30 2022 Detaljnije
42:63 January 30 2022 Detaljnije
63:99 January 22 2022 Detaljnije
51:56 January 22 2022 Detaljnije
0:20 January 22 2022 Detaljnije
60:32 January 22 2022 Detaljnije
53:39 December 25 2021 Detaljnije
20:0 December 25 2021 Detaljnije